Fiskehuset på Gammel Havn, Fur.

Huset blev bygget i 1915, 4 år efter at Fur-boerne selv havde gravet en ny fiskerihavn på vestsiden af Fur.
Huset blev brugt til forefaldende opbevaring, værksted og samlingssted.

I 1956 opgav man havnen, fordi den hele tiden sandede til.
Andelshaverne for havnen delte derefter grunden op i en del til hver.

Ingers onkel Kristian - Arne Kristian Mikkelsen, overtog huset og den grund den ligger på.
Han havde egentligt ikke noget at bruge den til, og den lå da også mere eller mindre tom og ubeboet i måske 20 år.

Engang midt i 1960-erne kom en kunstner til øen. Han hed Jørgen Schrøder. På hans anmodning til Onkel Kristian om at måtte bruge huset i et vist tidsrum, fik han lov til at låne huset i 5 år. Det skulle være gratis at bo der, men Schrøder forpligtigede sig til at restaurere huset. Onkel Kristian ville betale materialerne.
Og det gjorde han så. Han var god til at finde genbrugsmaterialer, og han fik sat vinduer i og indlagt centralvarme og WC.

Jørgen Schrøder blev i huset i omkring 25 år. Huset blev brugt til både bolig og atelier, og han malede mange malerier. Han var specielt glad for at male blomster og natur, og specielt mælkebøtten, var hans favorit.
Efter hvad Onkel Kristian har fortalt, blev der holdt mange fester i huset. Schrøders akademi-venner kom jævnligt på besøg.
Han arrangerede også høstfest, hvilket kan ses af den store hjemmelavede plakat, der hænger i huset nu. Den er signeret JS 68. (altså malet i 1968)

Desværre blev Schrøder mere og mere underlig. Til sidst var hele huset malet udvendigt i mange farver og en hel gavl var malet med mælkebøtter.
I huset hænger stadig en del indbo, som han også havde malet mælkebøtter på.

Han havde også lavet hul i gulvbrædderne, for han ville være i forbindelse med de underjordiske.
I huset havde han desuden løstgående/flyvende vagtler i den sidste tid. Derfor havde han savet hul midt i dørene, så de kunne komme rundt over det hele.
 

Ja, huset så faktisk frygteligt ud, da han til sidst måtte tvangsindlægges på Viborg Sindsygehospital. Det skete omkring 1985.

Onkel Kristian gav herefter huset til Inger, som påbegyndte en omfattende renovering. Det har været hårdt arbejde, men at se og mærke nu, har det været alle besværligheder værd.

Det er nu et velfungerende sommerhus, som har vel nok en af Furs bedste beliggenhed.

  

Du kan læse en gammel ugebladsartikel om malerne Jørgen Schrøder. Se nedenfor.  Den er formentlig skrevet midt i 1980-erne eller måske før.
Han blev vist aldrig nogen anerkendt kunstner. I hvert fald kan man ikke finde noget om ham på internettet.Sådan så huset ud i 1985, kort efter at maleren Jørgen Schrøder havde forladt det.

 

Paradis uden Eva.

Hos ukrudtsprederen og mælkebøttemaleren på Fur

AF FRANZ BERLINER

DET er den årstid, hvor mælkebøtternes gule sole står og lyser landskaber op, og senere svæver frøene ud over verden, hængende i dunlette faldskærme. Et sommersyn, et luftigt pust af mælkebøttefnug, drivende for den danske vind. Tilfældigt, den legemliggjorte frihed; men bag den målbevidstheden, bestemmelsen, ukueligheden. En af livets letteste og stædigste former. Sommer i landet.
Er De haveejer?
Så korser De Dem for og bag ved tanken om, at nogle af de drivende faldskærme skal lande midt på Deres velholdte plæne. Som naboens gode nabo må De se af få udryddet de mælkebøtter, ellers får han dem også, og alle de andre rundt omkring.
Men her er en tanke, som må kunne få Dem til at rive Dem i håret: En frøpose — en frøpose med mælkebøttefrø, en rigtig pose med billede af planten pa forsiden og frøposetekst på bagsiden:
»Sås hvor som helst i al slags jord. Blomsterne er en fryd for øjet. De friske skud er gode til salat. Sundt og robust ukrudt.«
Under billedet, som er et kønt lille stykke grafik, står at læse, at der et tale om MÆLKEBØTTE, at frøene kommer som en hilsen fra Limfjorden, og at manden bag er Jørgen Schrøder, Gl. Havn, Fur.
Hvem er han, denne haveoprører, denne ukrudts-udbreder? Får De ikke en mistanke om, at hvad han end er, nogen nytteplante i samfundets velordnede have kan han ikke være? Er han selv et stykke ukrudt - »sundt og robust ukrudt« - i en tid, hvor alle gode kræfter forenes om at bekæmpe den vilde natur i en sådan grad, at snart alt er under kontrol (den smule, der ikke er, kan man jo altid sprøjte)?
Mælkebøtten er blevet Jørgen Schrøders bomærke, varemærke, symbol. Manden er fuld af symbolik, han ser den overalt, og den gule blomst er blevet det ukuelige livs billede. Arter er opstået, dyr har vokset sig store, gungret hen over jorden, brølende, græssende, myrdende, ædende, til arten igen skrumpede ind og til sidst uddøde. Sådan gik det gennem vældige tidsaldre, bølger af liv, som nu er borte, og bestandig fløj de uanselige faldskær-me på vinden ud i glitrende sommerdage, vil flyve endnu, når mangen nulevende art er borte.
Et vidunderligt land, Limfjordslandet.
Heroppe stod sidste istids brærande. Kommer man kørende nede fra den vestjyske hedeslette, virker morænelandskabet voldsomt med sine bakker og slugter. Og Limfjorden selv! Som et blåt mirakel blinker den op mellem bakkerne og synes at være på alle sider af en. Her kører man ikke blot frem mod en lang strand, men mod en verden af et farvand med bredninger og sunde og krinklede vige, som det hedder i Erik Bertelsens sang. En blæsende dag i det sene forår var vi ude at ro deroppe, børnene og Schrøder og jeg, og pludselig haler han en mundharpe op af lommen og siger: »Nu vil jeg spille for jer! Og så spiller han »En sømand har sin enegang« og synger sidste vers om den gule løvetand, der gror i Sjællands grøfter, og bagefter spiller han »Blæsten går frisk over Limfjordens vande« og synger, så børnene skæver ind mod strandens mennesker, som jo da nødig skulle kunne høre, at vi nu er blevet helt tovlige herude i båden:
 

Dagen står høj over Limfjordens vande,
Bredning og sund og krinklet vig.
Sallingland, Thyland og andre lande
hilser hverandre med mågeskrig.
Og bonden går pa sin agerjord
med blikket forynget af luft og fjord.
 

Men i dag er det den første dag i vores ferie, og vi triller op igennem det rige Salling med ruderne nede. Gul solskinsluft hvirvler forbi, dækkene nynner dovent mod asfalten. Her boede Aakjær på sit Jenle, men det får vente til en anden gang, i dag kører vi noget vestligere, op over Balling og Oddense og Roslev og er pludselig i den lille landsby Branden og kører op bag i færgekøen, som er imponerende: fire biler.
Sejlturen over til øen Fur tager kun et par minutter. Der er mange lystbåde inde i havnen, der er også fiskerbåde og sortmalede fragtskuder og et enkelt større fartøj.
Når man siger Fur, siger folk moler. Rødsten, siger nogle. Og det er sandt, at undergrunden er noget for sig. Men det er overfladen så sandelig også, fra den nuttede ende af øen, hvor man kommer i land, til den dystre nordlige del med de rugende skrænter og de sorte krat blandt høje og hedelyng. En dag vil øen være druknet under sommerhuses stormflod, men endnu sanser man noget ejendommeligt, noget ligesom gammelt, over øen. At der samtidig er smukt, er banalt at sige – det er der overalt ved Limfjorden.
På Fur lever som bekendt Danmarks sidste trold. Og her lever også Jørgen Schrøder, på et mærkeligt, ensomt og idyllisk sted mellem lossepladsen og den tilsandede havn.
Om sommeren er der det at sige til ensomheden, at en del trafik går forbi til den kommunale badestrand, men herud til
Fortsat fra side 29.
»Fiskehuset« kommer få. Og resten af året kommer af mennesker kun drengene, som fisker ålekvabber i den gamle havn, en og anden fisker, og de folk, som kører affaldet til lossepladsen, hvor Schrøder så kan gå og finde ting, Han er en god »tingfinder«, men det er ikke nok, det er kun begyndelsen. Hør her: Engang i foråret fandt han en ramme og en spiralbund, som han kunne bruge - fra en kasseret divan. Så dukkede et par madrasser op, dyngvåde. De blev sprættet op og pillet fra hinanden og indholdet tørret igennem, stump for stump. Siden blev en stor, ny madras syet, som passede til rammen, og en forårsnat, hvor det var fuldmåne, sad han oppe og arbejdede, og da det blev morgen, var en splinterny og dejlig ottoman færdig.
Meget er blevet til under et par dygtige hænder, som »sidder rigtigt på skafterne«. Mange billeder har han skabt, Jørgen Schrøder, men også meget andet, alle de ting, som fylder hans hus, og meget af huset selv, intet er han bange for at gå i gang med. Som en anden Thoreau ved Walden Pond bygger han sin tilværelse og sine ting op om sig.
I dag modtager han os, solbrændt og munter, og i løbet af en lang, herlig dag får vi skrevet så meget op, at vi kan gå nogenlunde kronologisk frem, når vi skal svare på spørgsmålet: Hvem er han, denne mælkebøttemand?
Han er født i Voer oppe i det østlige Vendsyssel i 1929. Efter en skolegang, som ikke var nogen dans på roser, fordi det kneb med at indordne sig, kom han i bogbinderlære i Jerslev i nogle år. Uddannelsen afsluttedes i København, hvor han fik svendebrev og arbejdede i nogle måneder.
Så kom indkaldelsen. Værnepligten aftjentes ved Civilforsvaret pa Bornholm - ikke fordi han var militærnægter, man tænkte ikke så meget over tingene, da man var ung; i dag ville han ikke være i tvivl, siger han.
Efter hjemsendelsen og nogle arbejdsmåneders hurtigt tjente penge kom tre måneder på landevejen sydpå i Europa. Da han kom hjem, fik han et tilbud, som ændrede tilværelsen: Hans mor, som var farmaceut på apoteket i Marstal, ville støtte ham økonomisk, hvis han ville på Akademiet.
Fra 1952 til 59 gik han på Akademiet. Disse syv år var, siger han, nogle af de dejligste, han har haft, med arbejde og kammerater og alt det man lærte på malerskolen med Kræsten Iversen og Scharff, på grafikerskolen, på freskoskolen hos Elof Risebye. -Fresko er han meget optaget af, men det laver man jo nærmest på bestilling, når nogen vil have en større udsmykning. På væggen i »Fiskehuset« hænger et udkast i pastel til Ballonpark-frisen: årstiderne, som de går over Ballonparken, og som samtidig symboliserer noget, livets gang. Det ville han gerne lave i 16 x 2 meter - en dejlig ting med Ballonparkens røde huse, med luft og vejr i, med mennesker i evig bevægelse fremad.
I Ballonparken på Artillerivej boede han den meste tid, mens han gik på Akademiet. Syv år er lang tid, men det var ikke akademi det hele. Hvert år arbejdede han som bogbinder nogle måneder for at bøde på fattigdommen og for hver sommer at kunne realisere landevejsdrømmen: Med så få penge på lommen, at kun en nøjsom maler ville anse det for muligt, tog han sydpå, til fods og på tommelfingeren. Tre gange var han i Italien. Også andre lande hjemsøgte han. I Paris har han været fem gange. Han var der for at se på billeder, han var i Arles, hvor Van Gogh malede, han travede rundt på de steder, hvor Gauguin, som han var meget optaget af, havde malet, han tog rundt og så på katedralerne i alle egne af landet.
I de sidste år kom perioder, hvor han ikke var meget på Akademiet, men arbejdede hjemme. Og da han sluttede akademitiden, lykkedes det ham at tilbringe en vinter i Italien. Han levede fra hånden og i munden, ofte langt nede, holdt udstilling og solgte noget, beholdt skindet pa næsen.
Den, som ikke kender kårene for en kunstner i Danmark, ville tro, det var fri fantasi, om man fortalte ham, på hvilket budget en maler som Schrøder har levet i mange år. Og han har vel at mærke ikke en stabel usolgte malerier liggende, alt er solgt gennem årene, i huset er kun ting, der arbejdes med.
Efter hjemkomsten fra Italien var det ikke kun slut med Akademiet, også med København. Nu skulle det være Jylland igen. Limfjorden. Det lykkedes ham at finde noget at bo i i Skive, her levede han et par år som bogbinder og maler.
Og pludselig en dag stod han på Fur. Han havde drømt om natten, noget om en ø, Limfjorden, et hus, og han stod op om morgenen og tog af sted. Der var også et hus, en gammel smedie, som han fik lov at låne sommeren over for et maleri, og han flyttede omgående til Fur med alt, hvad han ejede og havde.
Da sommeren var forbi, kom problemerne. Men så dukkede »Fiskehuset« op, et redskabsskur for fiskerne ved Gl. Havn. Det lå ved siden af lossepladsen, det var grimt og gråt, men han kunne låne det for fem år mod at gøre det i stand. Ejeren, en fisker, Chr. Mikkelsen, ville betale materialerne.
Schr0øder slog til. Omgående. Der var ingen tid at spilde. Det var ud på sommeren, og i den følgende tid ar¬bejdede han næsten døgnet rundt. Han ryddede op, mugede ud, bar net og redskaber ud, murede skorsten, satte kakkelovn op, lagde gulv, isolerede loft og vægge, lavede skillerum, satte døre i, slog huller i de hårde ydermure, satte vinduer i, lavede senere et ovenlysvindue, reparerede tag, malede udvendigt og indvendigt, tømrede og snedkererede, lavede møbler og sengepladser. Hårdt var det, meget hårdt, men i dag er der af et redskabsskur blevet et usædvanligt hyggeligt og charmerende bus. Til overflod er alt inde malet og dekoreret, der er lyst og livligt.
Og her sidder Jørgen Schrøder i dag et par år efter, at han kom til Fur, i sit paradis, hvor alt er selvskabt. Skulle det være fuldendt, mangler paradiset et: en Eva. Hun savnes hårdt, det lægges der ingen skjul på. Men Jørgen Schrøder vil leve af at male, han sætter sit frie, skabende liv så højt, at det må gå ud over andre ting. Han kunne leve pænt og borgerligt og økonomisk trygt, i en tilværelse, som uden skrupler kunne tilbydes en kone, som bogbinder. Som maler er tilværelsen anderledes, men det er den, han har valgt.

Hvordan maler sådan en mand?
”Der er altid symbolik i, når jeg laver noget,” siger han. ”Jeg ser noget kønt i naturen, det gør alle, der holder af den, men jeg kan ikke bare se noget og tænke: Det vil jeg s'gu male! Jeg ser noget bag det. Det er altid tankerne, symbolikken, som sætter billedet i gang.
Se nu på det der med skakspillerne. Det er nok bare nogen, der sidder og spiller skak, men samtidig er det som så ofte her i livet, at en rager det hele til sig.
Man ser en mark fuld af mælkebøtter, og den er et billede på universet med sine sole.
I andre ting ser jeg Skaberen - ja, jeg er vist meget religiøs. Hvis det var en stor oplevelse at gå i kirke, ville jeg gøre det. Jeg elsker katedralerne, men ikke de danske kirker efter reformationen - og slet ikke, når præsten står og prædiker mørke, fordømmende ord, man bliver jo forstemt af at komme i kirken, og det kan ikke være meningen.
Der er mere evangelium i ensomheden og naturen herude.
Hvordan jeg maler? Ja, det kan du jo se! Nogle vil måske kalde det pointillisme, fordi jeg bruger det der med at sætte farven på i små klatter, an¬dre måske impressionisme. Men alt det der med ismerne er jo bare moderne udtryk. Maleriet bliver det samme, man maler det, man har i sig. Jeg kan bedst udtrykke mig umiddelbart i pastel, dens teknik passer mig godt - både for tanke og hånd.
Det jeg helst vil male? Jeg vil gerne male figurer i et landskab, sådan kan man vist sige det.«
Og så holder vi i øvrigt op med at snakke maleri og nøjes med at se, og Schrøder fortæller om naturen, det rige fugleliv, sneglene, de vilde planter, alt med en egen nænsomhed. I gamle dage var der et mærkeligt ord, »natur-elsker« - hvad siger man i dag? Han ved så meget om disse ting og vil ger¬ne fortælle om strandskaderne og deres æg, eller mågerne, som letter i hundredevis fra lossepladsen, når han kommer ud om morgenen.
Da vi tager af sted, skal han til at arbejde videre på det sidste nye: et stort, hvidt udstillingslokale, som indrettes i den ene ende af huset - der skal man kunne købe et oliebillede til 400 kroner eller en pose mælkebøttefrø til 2 kroner.Denne artikel er fra et ugeblad fra et ukendt år – formentlig i midten af 1960-erne.
Jørgen Schrøder blev boende gratis i huset i 25 år.
Til sidst blev han syg i sindet og måtte til sidst indlægges på Viborg.
Før Onkel Kristian døde i 1994 fik Inger overdraget huset (i 1985),og hun lavede store forandringer på huset, men en dag stak Jørgen Schrøder af fra Viborg, tog til Fur og lavede temmelig meget hærværk på og i huset.
I dag (2016) er huset rimeligt moderne indrettet og benyttes ofte til ferier og week-ends.