I anledning af
Ellas 25 års jubilæum
skrev Vejle Amts folkeblad og Fredericia Dagblad følgende:
ved Børkop kommune
Lederen af den kommunale dagpleje, Ella Lysholm, der har 25 års jubilæum på mandag, er glad for sit arbejde, hvor hun både arbejder med børn og voksne.
Af Torben Juhler, Fredericia Dagblad den 30-08-03.
 

 

Hun er chef for 70 lokale dagplejere og  vil langt hellere snakke om sine ansatte, børnene og deres trivsel, end hun vil berette om sin egen person. Men mandag handler det om Ella Lysholm, der har 25 års jubilæum i den kommunale dagpleje. Et job, som hun ikke har planer om at skifte ud, for efter 25 år trives hun stadig i jobbet.
- Jeg bliver her så længe, at det er sjovt, og det er stadig sjovt. Derfor har jeg ingen planer om at prøve noget nyt. Jeg har  mange udfordringer og arbejder både med børn og voksne. Det giver mange forskellige vinkler på arbejdet, siger den  55-årige leder.

 
Hun startede som tilsynsførende i dagplejen, blev siden souschef, og de sidste otte år har hun været dagplejeleder.  Selvom timerne på jobbet hovedsageligt går med administrative opgaver og ledelsen af de 70 dagplejere og fire tilsynsførende, så har hun selv ønsket at bevare den tætte kontakt til børn og dagplejere. 

Gæstehus som hjertebarn
Jeg er fortsat tilsynsførende for fem dagplejere, for det giver mig mulighed for at have mere føling med tingene. Det er dog det ledelsesmæssige, der er det vigtigste i mit job. Jeg er nok en person, der gerne vil skabe et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Hvis de har det godt med deres arbejde, går det videre til børnene, siger Ella Lysholm.
Når hun ser tilbage på sine mange år i dagplejen, er der specielt en begivenhed, der får hendes brede smil frem.  Det er indvielsen af dagplejens gæstehus marts sidste år. Det er et hus, Ella Lysholm betragter som sit hjertebarn efter tre års kamp for at få politikerne med på ideen.
Med dagplejehuset undgår vi i de fleste tilfælde, at børnene skal hen til en dagplejer, de slet ikke kender, hvis deres egen har fri, og gæstedagplejen har fem børn i forvejen. Vi har ikke nær så mange forældre, der ringer ind og brokker sig over det længere, siger dagplejelederen, der afviser, at hun har et job på øretævernes holdeplads, selvom hun har det øverste ansvar for et stort antal guldklumpers trivsel.
Selv bor hun i Pjedsted, hvor de tre voksne børn er flyttet hjemmefra, og hvor hun lever et aktivt liv med sin mand Poul Lysholm, der arbejder hos kriminalpolitiet i Fredericia.

Rejser med rygsækken.
 
Udover at cykle til og fra arbejde hver dag løber hun, står på ski og dyrker fitness. Og så tager hun gladelig rygsækken på, når ferierne går til fjernere rejsemål. For Ella Lysholm er en ferie ikke 14 dage på en strand på Mallorca. Det er rejser på egen hånd, hvor parret får set en masse i blandt andet Østen, Grækenland og i næste uge i Ægypten.
-Vi lever livet, når vi rejser med rygsækken. Jeg synes, at det er dejligt at være en fri fugl, så vi selv kan bestemme, hvornår vi rejser videre, siger hun.
Ella Lysholm smitter med sit positive væsen, og hun er ikke typen, der bærer nag. Hun lægger vægt på dialogen også i en grad, så det næsten kan blive for meget.
-Som pædagog er det næsten en erhvervsskade at skulle snakke om alting Når jeg kommer hjem, er det dejligt at have fred og ro, siger mandagens hovedperson.
Her får hun rig lejlighed til at bruge snakketøjet, når et større antal inviterede gæster møder op for at ønske hende tillykke med, jubilæet i rådhusets kantine klokken 17.15, hvor de 70 lokale dagplejere har fri.